I. Postanowienia ogólne

 

Witryna internetowa epapy.pl działająca pod adresem internetowym www.epapy.pl prowadzona jest przez firmę NaPrezent.pl z siedzibą w Pabianicach ul. Łaska 3/5 95-200 Pabianice NIP: 731-18-66-975


Adres poczty elektronicznej (e-mail) Operatora portalu: webmaster@epapy.pl, nr telefonu: 513108411.


Strona internetowa www.epapy.pl jest katalogiem produktów dostępnych w Naszych sklepach stacjonarnych, ma więc jedynie charakter informacyjny i nie stanowi formy reklamy. Grafiki, bądź zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

 

II. RODO - Dane osobowe

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma NaPrezent.pl z siedzibą w Pabianicach.

 

2. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie podał zapisując się do newsletter’a.

Nie przekazujemy żadnych danych użytkowników podmiotom trzecim.

 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

https://uodo.gov.pl/pl/131/224

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi powiadomień - newsletter.

 

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.

 

III. Postanowienia końcowe

  

1. Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści witryny.

 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na witrynie internetowej pod adresem
http://www.epapy.pl/content/2-regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony. 

 

3. Operator portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego regulaminu.

 

4. Wszelkie problemy można zgłaszać do Operatora portalu na adres: webmaster@epapy.pl

  

5. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej regulaminu i zapisać go na własnym nośniku.

  

6. Regulamin sporządzono i udostępniono Użytkownikom portalu w polskiej wersji językowej.