I. Postanowienia ogólne

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji

2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nie objętych innymi promocjami w sieci sklepów NaPrezent.pl.

3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.

5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.

6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi. (30 dni od daty wydania)

7. Klient biorąc udział w akcji promocyjnej dobrowolnie przekazuje swoje dane za pośrednictwem portalu Facebook, co jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Warunki ogólne

 

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie wiadomości zwrotnej na funpage’u Epapy.pl, który należy do organizatora akcji promocyjnej, czyli grupy NaPrezent.pl 

2. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. Podczas zakupów może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

3. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

4. Aby skorzystać z przekazanego w wiadomości prywatnej Kodu rabatowego należy podać go Sprzedawcy podczas dokonywania zakupów.

5. Kod Rabatowy to jednorazowa 10% obniżka wartości zakupów Klienta.

III. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie

 

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy przesłany w postaci wiadomości prywatnej na fanpage’u Epapy.pl, w postaci zniżki procentowej (10%) naliczanej od wartości zakupów.

Sprzedawca - NaPrezent.pl ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice , NIP: 731-18-66-975

Klient - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji kod rabatowy

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy